HØREKLINIK

Behandlingen af høretab har indtil år 2000 altid været en opgave for de offentlige sygehuse, efter henvisning fra en speciallæge i øre-næse-hals-sygdomme.

I Region Sjælland er ventetiden på høreapparater 2 år, dog fremskyndet via ørelæge ved svært høretab.

Pulje-ordningen giver mulighed for høreapparater hos ørelægen uden ventetid eller udgift for patienten.

Vi har også privat Høreklinik.