OFFENTLIG

Behandlingen af høretab har indtil år 2000 altid været en opgave for de offentlige sygehuse, efter henvisning fra en speciallæge i øre-næse-hals-sygdomme.ø

Ventetiden er i øjeblikket ca. 1.5 -2 år, således også i region Sjælland. 

Man har i flere Regioner oprettet Pulje-ordninger, så man kan få høreapparater uden ventetid hos speciallæger i øre-næse-hals-sygdomme, betalt af Regionen.

I Region Sjælland regner vi med at få en ny ordning medio 2019.